כוכבת הילדים – נתי הגעתי הופעתי

מגיעה למיני ישראל

יום ראשון

23.8 בשעה 18:00